Мистрал – Zamboo

Описание

СОФТУЕРЕН МОДУЛ МЕСЕЧНА ТАКСА* МЕСЕЧНА ТАКСА**
FRONT OFFICE –

–          Продажби

·         Разнообразие от интерфейси за специфични бизнеси

·         Потребителски права и ограничения

·         Връзка с банков терминал

·         Поддръжка на специализирани устройства

·         Връзка с лоялни програми

·         Поддръжка на екран, насочен към клиента

·         Кухненски модул за управление статусите на поръчките

–          Доставки

–          Инвентаризация

–          Брак

–          Изписване

–          Производство, свободно производство

–          Деасемблиране

–          Отчет оператори

 

REPORTING:

 

 Таблични справки

 Аналогични справки

 Графични справки

 

 

 

12 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безплатно

 

 

18 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безплатно

BACK OFFICE

 

–          Управление на материали

–          Управление на категории и типове

–          Групово управление на характеристики

–          Управление на баркодове

–          Работа с ценови листи

–          Дървовидно управление на партньори

–          Управление на потребителски роли и нива на достъп

–          Ценообразуване и ценови сценарии

 

 

 

 

 

12 лв.

 

 

 

 

18 лв.

Zamboo – Mobile Reporting

 

Мобилни справки през смартфон. На устройството се визуализира информазия за стоковата наличност, оборот, заети маси и доставки и др.

 

 

6 лв.

 

 

9 лв.

Zamboo – KDS/ kitchen display system

 

Кухненски дисплей. Поръчките се появяват мигновено на дисплей в кухнята, след подаване то им от сервитьор или от посещаващите онлайн платформа за поръчки. Готвачът има възможност да използва интерактивно дисплея и да променя рецептата при липса на продукт и наличие на заместващ.

 

 

 

6 лв.

 

 

9лв.

Zamboo – Хардуерна защита

 

Закупува се еднократно за всяко едно работно място.

 

 

24 лв.

*При едногодишно предплащане

**При месечно плащане