DPS-65 KL

276.00 лв.

  • Product price
    Additional options total:
    Order total:

Описание

Фискално устройство, вградено в автомат на самообслужване – ФУВАС.

Възможностите на DATECS DP-65 KL са съобразени с изискванията за финансова отчетност на про­даж­би­те на сто­ки (про­даж­ба на сту­де­ни и топ­ли на­пит­ки, хра­ни, иг­рач­ки и дру­ги), из­вър­ш­ва­ни чрез ав­то­ма­ти на са­мо­об­с­луж­ва­не.

ФУВАС отговаря на изискванията на Наредба Н18 на Министерство на финансите, като осигурява дистанционна връзка с НАП чрез GPRS, пълна отчетност за реализирания оборот, както за лицата, извършващи продажби чрез автомати за самообслужване, така и за нуждите на органите по приходите.

*Данъчен терминал – Вграден
*Фискална памет – 1825 отчета
*Департаменти – до 9
*Артикули – до 120
*Ресто, отстъпки и надбавки -ДА (Ресто)
*Плащания – В брой
*Режим на работа – Вграден в устройство на самообслужване
*Оператори – 8
*Свързаност – RS-232С – 1 бр., конфигурируем за връзка с PC или външен терминал тип DATECS DP-65 R.
*Захранване – Адаптер DC 9V/1000mA,
*Батерия NiMH 3.6V 40mA/h
*Размери Ш х Д х В в мм
148/148/31мм (ширина/дължина/височина)-кутия за main board
120/24/50мм (ширина/дължина/височина)-дисплей
*Гаранция – 12 месеца